top of page

Vi skapar koncepten utifrån våra kärnvärden.

Med fokus på en hållbar framtid som börjar redan idag.

Vi gör det enkelt att välja ett ekologiskt boende.

Hjälpa människor göra medvetna val

Miljö

Vi skattar alla ekologiska värden högt både för huset och boendet samt i alla led och för alla delar.

Vi väljer okomplicerade byggmetoder, material och teknik för att öka driftsäkerheten och möjligheten att förstå sitt hus.

Trygghet

Vi gör återhållsamhet till ett positivt val för att minska miljöpåverkan.

Återhållsamhet

Ekoverken

Hälsa

Vi använder endast emissionsfritt byggmaterial.

Helhetstänk

Vi väljer byggmaterial och teknik som samverkar för en optimalt fungerande hållbar helhet.

Vi tar hänsyn till alla människors tillgång till lika rättigheter vid val av material och arbetskraft.

Social rättvisa

Stödja ett 
hållbart liv

Vi förser huset med kloka, enkla funktioner som stödjer en miljövänlig livsstil.

Opinion

Vi bidrar till en positiv utveckling av och samtal om ekologiskt byggande och boende.

bottom of page