top of page

Vi gör det tillsammans!

Genom goda samarbeten gör vi större skillnad.

Löfbacka Traditionsbygg erbjuder ett av marknadens modernaste och mest miljövänliga byggsätt för ekohus.
Hållbart skogsbruk. Plockhugget. Sustainable forestry. Uthålligt och hållbart svenskt skogsbruk.

Löfbacka Traditionsbygg erbjuder ett av marknadens modernaste och mest miljövänliga byggsätt för ekohus. Besök deras hemsida här.

Genom ett samarbete med Energikompetenscentrum EKC på Högskolan Dalarna säkerställer vi på Ekoverken att våra huskoncept håller högsta kvalitet ur ett miljö- och klimatperspektiv. Läs mer om EKC här.

kth-royal-institute-of-technology-vector-logo-small.png

Ekoverken handleder ett större antal studenter i deras exjobbsarbete för en bättre byggkultur.

ByDemand är VVS-konsulter som inspireras av naturen. Med minsta möjliga påverkan på miljön skapar de ett inomhusklimat där människor mår bra. Utgångspunkten i projekteringsarbetet är att se på byggnaden ur tvärvetenskaplig betraktelse där innemiljön är en helhet, från arkitektur, till rätt ljus, till rätt klimat.

ByDemand är VVS-konsulter som inspireras av naturen. Med minsta möjliga påverkan på miljön skapar de ett inomhusklimat där människor mår bra. Utgångspunkten i projekteringsarbetet är att se på byggnaden ur tvärvetenskaplig betraktelse där innemiljön är en helhet, från arkitektur, till rätt ljus, till rätt klimat. Läs mer om ByDemand här.

Nejden är ett litet arkitektkontor som tror på varsamt nyskapande och lokalt anpassade byggnader. Vi drivs av att hitta enkla, effektiva idéer och detaljer som ger ytsmarta hus med kvaliteter som håller över lång tid.

Nejden är ett litet arkitektkontor som tror på varsamt nyskapande och lokalt anpassade byggnader. Vi drivs av att hitta enkla, effektiva idéer och detaljer som ger ytsmarta hus med kvaliteter som håller över lång tid. Läs mer om Nejden Arkitektur här.

Söderin Valencic är två arkitekter som bor och arbetar mellan Vålådalen och Trieste (Italien). Deras projekt utvecklas genom ett flerskiktat tillvägagångssätt som är förankrat i förståelsen av traditionell kunskap och genomförandet av innovativa och hållbara lösningar. Med en obestridlig passion för den byggda miljön och det naturliga landskapet tycker de om att arbeta med småskalig arkitektur som kan förena människor med sin omgivning.

Söderin Valencic är två arkitekter som bor och arbetar mellan Vålådalen och Trieste (Italien). Deras projekt utvecklas genom ett flerskiktat tillvägagångssätt som är förankrat i förståelsen av traditionell kunskap och genomförandet av innovativa och hållbara lösningar. Med en obestridlig passion för den byggda miljön och det naturliga landskapet tycker de om att arbeta med småskalig arkitektur som kan förena människor med sin omgivning. Läs mer om Gudmar & Asia här.

Företaget som ligger på Södermalm i Stockholm ägs och drivs av Petter Engblom. Med lång praktisk erfarenhet från byggande i kombination med stora teoretiska kunskaper inom konstruktion är företaget en stor tillgång vid ombyggnation och nybyggnation.

Företaget som ligger på Södermalm i Stockholm ägs och drivs av Petter Engblom. Med lång praktisk erfarenhet från byggande i kombination med stora teoretiska kunskaper inom konstruktion är företaget en stor tillgång vid ombyggnation och nybyggnation.

Målen för Plockhugget är bra virkessortiment och kvalitet samt spårbarhet för köpare, bättre ekonomi för enskilda skogsägare och ett uthålligt och hållbart svenskt skogsbruk med vackra och mångfaldsrika skogar. Plockhugget handlar bara med virke från skogar som inte kalhuggs.

Allt virke som förmedlas är spårbart ända till avverkningsplatsen. Plockhugget har som mål att minska mängden transporter och bidra till att vitalisera svensk landsbygd. Därför samarbetar de framför allt med små och mellanstora sågverk, så nära avverkningsplatsen som möjligt. Besök deras hemsida här.

Byggkollektivet jobbar tillsammans för ett miljövänligt och långsiktigt byggande, med allt från nyproduktion till renovering i privat och offentlig miljö. Läs mer om Byggkollektivet här.

Byggkollektivet jobbar tillsammans för ett miljövänligt och långsiktigt byggande, med allt från nyproduktion till renovering i privat och offentlig miljö.
Persson Pilo Arkitektkontor ritar hus, inredningar, trädgårdar och driver konstnärliga processer och samarbetsprojekt med stort fokus på platsanalyser. Kontoret består av Gerda Persson och Bo Pilo. Gerda är arkitekt SAR och även utbildad trädgårdsmästare. Bo är inredningsarkitekt MSA och undervisar i inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack. Vi strävar efter att genom kunskap och inlevelse skapa platser och rum som är välfungerande, hållbara och vackra. Varje projekt som vi genomför måste vara värt den miljöpåverkan det innebär och samtidigt berika den plats som omformas. Persson Pilo Arkitektkontor är baserat i Gröndal söder om Stockholm.

Persson Pilo Arkitektkontor ritar hus, inredningar, trädgårdar och driver konstnärliga processer och samarbetsprojekt med stort fokus på platsanalyser. Kontoret består av Gerda Persson och Bo Pilo. Gerda är arkitekt SAR och även utbildad trädgårdsmästare. Bo är inredningsarkitekt MSA och undervisar i inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack. Vi strävar efter att genom kunskap och inlevelse skapa platser och rum som är välfungerande, hållbara och vackra. Varje projekt som vi genomför måste vara värt den miljöpåverkan det innebär och samtidigt berika den plats som omformas. Persson Pilo Arkitektkontor är baserat i Gröndal söder om Stockholm.

Vide Arkitektur brinner för byggnadsvård och hållbara och sunda byggnader. De har varsin egen gård som renoveras med stor eftertanke på materialval och utifrån byggnadens förutsättningar. Detta gör att de har både praktiskt och teoretisk kunskap inom byggnadsvård samt flerårig erfarenhet av att projektera små som stora projekt.

Vide Arkitektur brinner för byggnadsvård och hållbara och sunda byggnader. De har varsin egen gård som renoveras med stor eftertanke på materialval och utifrån byggnadens förutsättningar. Detta gör att de har både praktiskt och teoretisk kunskap inom byggnadsvård samt flerårig erfarenhet av att projektera små som stora projekt. Läs mer om Vide Arkitektur här.

Vi samarbetar med Build Bright som är ett arkitekt- och konstruktionskontor med erfarenhet av hållbara, ekologiska och energieffektiva hus. Möjligheten att bo sundare och mer hållbart skapas genom att jobba mer holistiskt med arkitektur, konstruktion och teknik i samverkan för ett effektivt och sunt klimat på såväl insida som utsida. I samarbetet med oss tar Build Bright fram konstruktionshandlingar och detaljritningar för några av våra Ekoverkenhus. 

Vi samarbetar med Build Bright som är ett arkitekt- och konstruktionskontor med erfarenhet av hållbara, ekologiska och energieffektiva hus. Möjligheten att bo sundare och mer hållbart skapas genom att jobba mer holistiskt med arkitektur, konstruktion och teknik i samverkan för ett effektivt och sunt klimat på såväl insida som utsida. I samarbetet med oss tar Build Bright fram konstruktionshandlingar och detaljritningar för några av våra Ekoverkenhus. 

bottom of page