Vi gör det tillsammans!

Genom goda samarbeten gör vi större skillnad.

Löfbacka Traditionsbygg
Plockhugget-Logo.png

Löfbacka Traditionsbygg erbjuder ett av marknadens modernaste och mest miljövänliga byggsätt för ekohus. Besök deras hemsida här.

HÖGSKOLAN DALARNA

Genom ett samarbete med Energikompetenscentrum EKC på Högskolan Dalarna säkerställer vi på Ekoverken att våra huskoncept håller högsta kvalitet ur ett miljö- och klimatperspektiv. Läs mer om EKC här.

Målen för Plockhugget är bra virkessortiment och kvalitet samt spårbarhet för köpare, bättre ekonomi för enskilda skogsägare och ett uthålligt och hållbart svenskt skogsbruk med vackra och mångfaldsrika skogar. Plockhugget handlar bara med virke från skogar som inte kalhuggs.

Allt virke som förmedlas är spårbart ända till avverkningsplatsen. Plockhugget har som mål att minska mängden transporter och bidra till att vitalisera svensk landsbygd. Därför samarbetar de framför allt med små och mellanstora sågverk, så nära avverkningsplatsen som möjligt. Besök deras hemsida här.