top of page
Portraits41205redigeradLITEN.jpg

Vi kramar träd!

På ideologisk grund skapar vi långsiktigt hållbara lösningar.

Kompetens inom hållbart byggande

Vill man bygga ett hus idag krävs teknisk och arkitektonisk kompetens men utan tvivel nu också en miljömässig kompetens. Vi har djupa rötter i miljörörelsen sedan 40 år tillbaka, vilket har gett oss ett brett ekologiskt perspektiv som står till grund för alla våra huskoncept. Hela det ekologiska systemet spelar stor roll för oss och vår filosofi grundar sig i ett helhetstänk. Vi ritar trivsamma och välplanerade hus i naturliga material för att stödja en ekologisk livsstil. 

Vi kommer inte från byggbranschen - vi kommer från miljörörelsen.

Vi tror på samarbete!

För att förändra normen inom byggsektorn behövs samarbete. Vi gör det genom att arbeta tillsammans med byggfirmor som vill ställa om och, precis som vi, låta sin verksamhet genomsyras av miljö, hälsa och rättvisa. Med vår gemensamma kompetens och kunskap skapar vi hus där klimat och hälsa står i främsta rummet.

Vi är starkare tillsammans.

Sunda material och hållbart skogsbruk

Vi väljer alltid det material som ger minst påverkan på klimat, biodiversitet och hälsa. Ibland måste även vi kompromissa men vi tar aldrig några genvägar och vi låter aldrig några gamla sanningar styra våra val. Eller det är inte hela sanningen, för vi väljer gärna beprövade material som använts i hundratals år. Som exempel kommer det trämaterial vi använder aldrig från det vanliga skogsbruket då kalhuggning orsakar enorma koldioxidutsläpp under decennier och utarmar mångfalden. Istället stödjer vi hållbart skogsbruk som använder sig av skonsammare metoder, t ex plockhuggning. 

Det är många olika egenskaper hos ett material som ska vägas in för att göra ett bra val. Vi har koll på dessa egenskaper och hjälper dig hitta den bästa lösningen.

Kunskap ger möjlighet till förändring.

Forest Lake

Vi nöjer oss inte med normen.

Helheten är större än delarna

Vi skapar inte klimatvänliga hus genom att lägga till klimatvänliga delar. Vi skapar hus av klimatvänliga delar. Det blir bättre på samma sätt som en maträtt blir bättre om kryddorna är med hela vägen i stället för att hjälpligt rädda maträtten på slutet. Det lyckas vi med genom att ta hänsyn till alla delar i boendet redan innan det ritas. Från planeringen av huset på tomten, via möjligheten att leva klimatvänligt i huset till rivning och återställande av marken. På så sätt skapar vi också hus där helheten är större än de enskilda delarna och där utrymme är en annan sak än många kvadratmeter. 

Vi går på djupet.

Lär känna ditt hus

Att vårda sitt hus är bra miljöarbete. Huset håller längre och man slipper omfattande och kostsamma renoveringar i framtiden. En förutsättning för detta är att känna till hur huset fungerar.  Med våra hus följer en bruksanvisning som beskriver hur huset är byggt, vilka material som använts och hur huset kan underhållas. 

Ambitioner

Den första januari 2022 kräver en ny lag att alla som bygger ett hus ska redovisa hur stora klimatutsläppen är från materialtillverkning, transport och bygge. Klimatproblemen har varit allmänt kända åtminstone sedan 1992 då FN:s stora miljökonferens i Rio de Janeiro hölls. Ändå släpper byggsektorn ut lika mycket nu som då. Varför gör den det? Troligen för att de har saknat ett ärligt engagemang för att bygga klimatvänligt och det finns ingen anledning att tro att en lag ändrar på det. Lagen är dessutom långt ifrån tillräcklig. Ingen övre gräns för utsläppen kommer att finnas förrän långt efter den tidpunkt då FN:s klimatpanel sagt att det är för sent. Så vilken skillnad gör vi? Vi drivs i första hand av ideologiska värderingar och har  betydligt högre mål än den nya lagen har.  För oss handlar det inte om att följa lagen, inte om att kunna visa upp fina siffror i en deklaration. För oss handlar det uteslutande om att värna klimatet.

Resiliens för ett tryggare hem.

Klimatförändringarna är redan här

Skyfall, extrema temperaturer och starka vindar tyder på att klimatförändringarna redan har börjat. Det är viktigt att tänka på redan nu. Därför anpassar vi husen till att stå emot kraftiga värmeböljor, höga vattenflöden och långvariga strömavbrott.

Träffa oss.

bottom of page